Focus on hunter

Historie pacjentów

Współpraca z innymi i dzielenie się własnymi historiami to potężne narzędzie. Tu spotkasz ludzi z Zespołem Huntera oraz ich rodziny. Mamy nadzieję, że ich historie dosterczą informacji a także zainspirują.

Aby wybrać historię pacjenta kliknij na wybrany link po lewej stronie.

Specjalistyczne ośrodki zajmujące się lizosomalnymi chorobami spichrzeniowymi

Lista specjalistycznych ośrodków zajmujących się lizisomalnymi chorobami spichrzeniowymi znajduje się w poniższym linku lub w menu po lewej stronie.