Focus on hunter

Specjalistyczne ośrodki zajmujące się lizosomalnymi chorobami spichrzeniowymi

Krajowe ośrodki zajmujące się rozpoznawaniem i leczeniem lizosomalnych chorób spichrzeniowych w Polsce

Ośrodki w Polsce, do których kierowane są przypadki z podejrzeniem zespołu Huntera (MPS II) w celu konsultacji:

Polska

Dla dzieci

Dr. n. med. Zbigniew Żuber
Oddział Dzieci Starszych z Pododdziałem Neurologicznym, Reumatologicznym,
Pulmonologicznym, Rahabilitacyjnym
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika w Krakowie
ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków
Tel: 12 619 86 00 (centrala), 22 815 74 90 (sekretariat kliniki)
Fax: 12 619 86 10
www.dzieciecyszpital.pl

Zobacz w Google Maps