Focus on hunter

Leczenie powikłań kardiologicznych

U osób z Zespołem Huntera mogą czasem występować poważne problemy z sercem. Stałe gromadzenie się GAG w sercu może doprowadzić do osłabienia mięśnia sercowego, uszkodzić zastawki serca i spowodować zwężenie tętnic. Takie powikłania mogą prowadzić do nadciśnienia tętniczego, niewydolności i zawału serca. Jeżeli wystąpi nadciśnienie tętnicze, można leczyć je za pomocą leków obniżających ciśnienie krwi. Uszkodzone zastawki serca można wymienić podczas zabiegu chirurgicznego.