Focus on hunter
hunter basics

Powikłania dotyczące dróg oddechowych i płuc

Problemy z oddychaniem można leczyć terapią tlenową podawaną w miarę potrzeby w ciągu dnia lub stale w nocy, podczas gdy pacjent z zespołem Huntera śpi. U osób z bezdechem sennym, stosowanie wspomagania oddechu np. CPAP (stałe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych) lub BiPAP (dwufazowe ciśnienie w drogach oddechowych) z podawaniem tlenu lub bez niego może poprawić jakość snu i zmniejszyć ryzyko niewydolności serca spowodowanej niskim poziomem tlenu we krwi w nocy.

Więcej informacji o urządzeniach wspomagających oddychanie

Urządzenie CPAP (stałe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych) składa się z maski, kaniuli donosowych i rurki wewnątrztchawiczej, które wspomagają oddychanie pompując powietrze do dróg oddechowych, utrzymując ich drożność i zwiększając pojemność płuc. Urządzenie BiPAP (dwufazowe ciśnienie w drogach oddechowych) zmienia ciśnienie panujące w drogach oddechowych wspomagając wdech i wydech za pomocą tych samych elementów co urządzenie CPAP.

Zabiegi chirurgicznego usunięcia powiększonych migdałów i migdałka gardłowego mogą złagodzić problemy z oddychaniem u pacjentów z zespołem Huntera cierpiących na obturacyjne zaburzenia oddychania i bezdech senny, jednak może dojść do powtórnego powiększania się migdałów. Niektóre osoby mogą potrzebować założenia rurki dotchawiczej lub zabiegu tracheotomii (obydwa zabiegi polegają na wstawieniu do dróg oddechowych rurki ułatwiającej oddychanie).