Focus on hunter

Przystosowanie się do codziennego życia z Zespołem Huntera

Po rozpoznaniu Zespołu Huntera u dziecka, rodzice muszą poradzić sobie z wieloma sytuacjami występującymi w codziennym życiu, w tym:

  • Śledzeniem informacji medycznych
  • Reakcjami emocjonalnymi braci i sióstr dziecka oraz członków rodziny
  • Rozmową z najbliższymi o rozpoznanej chorobie
  • Wyśmiewaniem przez osoby obce
  • Zwróceniem się do rodziny i znajomych o pomoc
  • Trudnymi zachowaniami
  • Trudnościami w nauce
  • Kłopotami z jedzeniem, higieną i snem
  • Zminami w domu/mieszkaniu
  • Podróżowaniem