Focus on hunter

Znieczulenie i zabiegi chirurgiczne

Znieczulenie i zabiegi chirurgiczne u osób z zespołem Huntera mogą być skomplikowane. Jeżeli to możliwe, zabiegi chirurgiczne i znieczulenie pacjentów z zespołem Huntera powinny być wykonywane przez chirurgów i anestezjologów mających doświadczenie z pacjentami cierpiącymi na MPS. Jest to ważne, ponieważ drogi oddechowe pacjentów z zespołem Huntera mogą być bardzo wąskie i trudne do obserwowania w wyniku nagromadzenia się GAG w drogach oddechowych oraz zmian w ich budowie anatomicznej.