Focus on hunter

Polityka prywatności

Polityka prywatności online

Ta strona internetowa jest własnością  Shire Polska Sp. z o.o. Niniejsza polityka prywatności dostępna online została opracowana, aby opowiedziec o naszych praktykach dotyczących zbierania, wykorzystywania i ujawniania informacji które użytkownicy nam przekazują za pomocą tej strony internetowej lub które uzyskaliśmy w wyniku korzystania z tej strony przez użytkowników. Prosimy o przeczytanie całej polityki prywatności dostępnej online przed korzystaniem lub przesyłaniem informacji za jej pośrednictwem.

Zgoda

Korzystając z tej witryny internetowej, użytkownicy wyrażają zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie informacji, które przesyłają oni na tę stronę lub my zabezpieczamy przed ich dostępem do strony. Jeśli nie zgadzają się Państwo z treścią niniejszej polityki prywatności prosimy o nie korzystanie z tej strony internetowej. Zastrzegamy sobie prawo do, zgodnie z naszym uznaniem i w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, zmieniać, modyfikować, dodawać lub usuwać fragmenty niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie bez powiadomienia. Prosimy o okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem możliwych zmian jej treści. Dalsze korzystanie z naszych stron internetowych po wprowadzeniu zmian w niniejszych warunkach będzie oznaczać Państwa akceptację owych zmian.

O dzieciach

Generalnie, nie zbieramy świadomie informacji od dzieci na tej stronie internetowej. Zachęcamy rodziców aby rozmawiali ze swoimi dziećmi i nadzorowali korzystanie przez nie z internetu i informacji udostępnionych na stronach internetowych.

W niektórych przypadkach istnieją informacje o zabiegach dotyczących dzieci, a ponieważ ta strona internetowa nie jest przeznaczona dla osób nieletnich, mogą Państwo dostarczyć informacje o dziecku osobiście. Takie informacje będą wykorzystywane jedynie celem świadczenia wymaganych usług.

W określonych okolicznościach Shire opracowała kilka ćwiczeń interaktywnych przeznaczonych dla dzieci poniżej 13 roku życia. Większość z tych ćwiczeń nie gromadzi danych osobowych; niemniej jednak są sytuacje gdzie możemy personalizować sesję i zbierać informacje o imieniu. Po sesji każda taka informacja zostaje odrzucona i nie jest zachowywana.

O tej stronie

Naszym celem jest dostarczenie Państwu aktualnych i dokładnych informacji, dlatego też korzystamy z wielu eksperckich źródeł i badań celem rozwijania zawartości strony. W rezultacie moga pojawiś się niewielkie różnice w statystykach i/lub procentach w różnych artykułach – wynika to z faktu iż różne źródła mogą postrzegać dane w inny sposób.

Informacje które gromadzimy oraz sposób ich pozyskiwania

Użytkownicy mogą odwiedzać naszą stronę i przeglądać jej treści anonimowo, jednakże możemy gromadzić informacje o nich.

Informacje, które zbieramy na naszej stronie internetowej można podzielic na trzy kategorie: (1) dane osobowe podawane przez uzytkowników, (2) łączne informacje uzyskane w wyniku poruszania się przez użytkownika po naszej stronie,(3) informacje dostepne publicznie lub komercyjnie.

Gromadzenie danych umożliwiających ustalenie tożsamości

Podobnie jak inne strony internetowe, ta strona aktywnie zbiera informacje od użytkowników zarówno poprzez zadawanie użytkownikom określonych pytań (np. rejetracja) a także poprzez możliwość bezpośredniego kontaktu droga mailową, formularzy zwrotnych, i/lub opcji chat. Niektóre z informacji nam dostarczanych przez użytkowników mogą być informacjami pozwalającymi na identyfikację osoby (czyli informacje które pozwalają na jednoznaczną identyfikacje użytkownika tj. imię i nazwisko, adres, adres mailowy, numer telefonu itd.).

Niektóre obszary tej strony internetowej mogą wymagać od użytkownika podania informacji demograficznych i/lub dotyczących leczenia celem umożliwienia skorzystania z wyspecjalizowanych funkcji (tj. subskrypcje biuletynów, wskazówki itd.) lub uczestnictwa w określonych czynnościach informowany jakie informacje są wymagane, a jakie są opcjonalne.

Media społecznościowe

Generalnie, zasoby online mediów społecznościowych są narzędziami interaktywnymi, które umożliwiają współpracę i wymianę informacji z innymi. Zasoby mediów społecznościowych obejmują, ale nie ograniczają się do, sieci społecznościowe, tablice dyskusyjne, tablice ogłoszeń, blogi, wiki i funkcje oraz narzędzia do przekierowań pozwalających na dzielenie się zawartością stron ze znajomymi i kolegami. Shire może zbierać od użytkowników dane osobowe celem umożliwienia korzystania z internetowych zasobów mediów społecznościowych, które możemy czasem oferować użytkownikom.Shire może umożliwić użytkownikom wykorzystywanie tych mediów społecznościowych celem dodawania lub udostępniania danych osobowych innym osobom. Korzystając z zasobów mediów społecznościowych należy uważnie rozważyć jakie informacje zostaną udostępnione innym. Shire daje dodatkowe informacje i możliwość wyboru dotyczące sposobu gromadzenia danych osobowych wykorzystywanych i zamieszczanych na niniejszej stronie internetowej oraz innych źródłach online, które oferują media społecznościowe.

Urządzenia przenośne

Oprócz zastosowań wymienionych powyżej dla stron internetowych Shire, niektóre strony Shire oraz zasoby online są specjalnie zaprojektowane by działały na urządzeniach przenośnych. Wersje mobilne stron internetowych Shire mogą wymagać, aby zalogować się na koncie użytkownika danej witryny internetowej. Informacje na temat korzystania z mobilnej wersji strony internetowej będą powiązane z kontem użytkownika. Ponadto, niektóre z naszych stron internetowych i zasobów online mogą udostępniać opcję pobierania aplikacji, tzw. widgetów lub innych narzędzi, z których można korzystać na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu komputerowym. Niektóre z tych narzędzi mogą przechowywać informacje na telefonie komórkowym użytkownika lub innym urządzeniu. Narzędzia te mogą przekazywać do Shire dane osobowe celem umożliwienia dostępu do konta użytkownika, a także pozwolenia Shire na śledzenie w jaki sposób narzędzia te są wykorzystywane. Niektóre z tych narzędzi pozwalają na wysyłanie drogą mailową raportów lub innych informacji za pomocą tego urządzenia. Shire może wykorzystywać dane osobowe lub nieidentyfikowalne informacje wysyłane do Shire celem ulepszenia tych narzędzi, stworzenia nowych narzędzi, poprawy jakości, jak również sytuacji opisanych w niniejszej Polityce lub innych zawiadomień dostarczanych przez Shire.

Gromadzenie innych informacji

Gdy użytkownik porusza się po stronie internetowej, niektóre informacje mogą być zbierane biernie (czyli zbierane bez aktywnego dostarczania ich przez użytkownika) przy użyciu różnych technologii i środków, takich jak gromadzenie danych nawigacyjnych. Strona ta może wykorzystywać Protokół Internetowy (IP) adresów. Adres IP to numer przypisany do komputera przez dostawcę usług internetowych pozwalający na dostęp do intenetu. Adresów IP użytkowników używamy w celu diagnozowania problemów z naszym serwerem, tworzenia raportów zbiorczych nieosobowych, określania najszybszej drogi łączenia się użytkownika z naszą witryną internetową, a także administrowania i udoskonalania strony internetowej.

Zbieramy równiez informacje na temat korzystania użytkownika z naszej strony za pomocą ciasteczek (tzw. cookies) oraz innych podobnych technologii. „Cookie” jest swego rodzaju informacją, którą strona internetowa wysyła do komputera użytkownika, pozwalającą na zapamiętanie informacji o użytkowniku i jego preferencjach, a także rozpoznawanie go jako gościa wracającego na stronę internetową. Cookies same w sobie nie dostarczają nam informacji o mailu użytkownika lub innych danych osobowych pozwalających na jego identyfikację. Niemniej jednak możemy połączyć tę informację z innymi informacjami otrzymanymi od użytkownika w celu odpowiedniego dostosowania treści.

Sygnalizatory sieci Web tzw. „web beacons” (znane również jako zakładki internetowe, jednopikselowe obrazy Gif/PNG, niewidzialne GIF/PNG, oraz 1 na 1 GIF/PNG) są mniejsze od cookies i dostarczają serwerowi witryny sieci Web informacje takie jak adres IP oraz rodzaj przegladarki internetowej używanej przez użytkownika komputera. Ta strona internetowa może czasem używać Web Beacons.

Dane nawigacyjne („logi”, „dzienniki serwerów” oraz „clickstream” danych czyli sekwencja odwiedzanych stron) są wykorzystywane do zarządzania systemem, ulepszania zawartości witryny internetowej, dla celów badań rynkowych oraz przekazywania informacji odwiedzającym witrynę. Ta strona internetowa może czasami wykorzystywać dane nawigacyjne.

Gromadzenie informacji dostępnych publicznie/ na rynku

Dane dostępne publicznie lub na rynku są to informacje, które dana osoba udostępnia lub pozwala na udostępnienie publiczne, lub są legalnie udostępniane przez niezależnego brokera list adresowych lub inne osoby trzecie, i/lub są uzyskiwane i udostępniane w sposób legalny między innymi z takich źródeł jak: akta rządowe dostępne dla opinii publicznej, raporty dziennikarskie lub informacje które wymogami przepisów prawa są dostępne. Możemy zbierać publicznie dostępne informacje lub dokonywać zakupu informacji o użytkowniku od osób trzecich.

Wykorzystywanie i ujawnianie informacji

O ile nie zaznaczono inaczej, możemy korzystac z informacji o użytkowniku w celu ulepszenia treści naszej strony internetowej, dostosowywania witryny do jego preferencji, przekazywania mu informacji (jeśli wystąpił z takim życzeniem), dla naszych celów marketingowych i badawczych, by odpowiadać na prośby dostępu lub w inny sposób chronić prawa Shire oraz jego interesy prawne i handlowe, a także w innych celach określonych w tej Polityce Prywatności dostępnej online. Jeśli użytkownik podaje na stronie swoje dane osobowe możemy powiązać je z innymi informacjami gromadzonymi w sposób pasywny lub aktywny.

Możemy ujawniać dane osobowe użytkowników do naszych oddziałów na całym świecie, które wyrażają zgodę na korzystanie z nich w zgodzie z niniejszą Polityką Prywatności dostępną online. Ponadto, możemy udostepniać dane osobowe użytkownika osobom trzecim znajdujących się w krajach innych niż kraj zamieszkania użytkownika, w których mogą być inne regulacje i przepisy prawa niż w kraju zamieszkania użytkownika, ale tylko do (i) wykonawców z których usług korzystamy w celu wspierania naszej działalności (np. obsługa zamówień, wsparcie techniczne, usługi dostawcze, dostawcy usług badania rynku oraz instytucje finansowe), w takich przypadkach będziemy wymagać od tych osób trzecich zgody na korzystanie z nich w zgodzie z niniejszą Polityką Prywatności dostępną online; lub (ii) jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące przepisy, decyzje sądów lub regulacje rządowe; lub (iii) w inny sposób chronić prawne i handlowe interesy Shire.

Długość przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane tak długo jak są wymagane do spełniania uzasadnionych potrzeb biznesowych Shire lub celów dla których informacje te zostały zebrane, lub do chwili gdy użytkownik którego danych osobowych to dotyczy wystąpi z prośbą o ich usunięcie (chyba że zachowanie tych informacji jest wymagane przez przepisy prawa).

Wgląd i korekta

Aby zachować dokładne, aktualne i kompletne dane osobowe użytkownika, prosimy by kontaktować się z nami w sposób określony poniżej. Podejmiemy stosowne kroki w celu uaktualnienia, skorygowania lub usunięcia danych osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu w wyniku przekazania ich poprzez te stronę internetową lub zdobyte z innych źródeł.

Bezpieczeństwo

Podejmujemy komercyjnie uzasadnione kroki w celu ochrony danych osobowych, które są przekazywane z komputera użytkownika na naszą stronę internetową, i by chronić te informacje przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieautoryzowanym dostępem, ujawnianiem, zmianą lub zniszczeniem. Należy pamiętać, że żadna transmisja internetowa nie jest zawsze w 100% bezpieczna i wolna od błędów. W szczególności, wiadomość e-mail wysyłana na lub z tej strony może nie być bezpieczna i dlatego użytkownik powinien zachować szczególną ostrożność w podejmowaniu decyzji, jakie informacje są przesyłane do nas drogą mailową. Ponadto, jeśli użytkownik korzysta z haseł, numerów IP lub innych szczególnych elementów dostępu by korzystać z tej strony internetowej, to obowiązkiem tego użytkownika jest ich ochrona.

Procedury powiadamiania

W przypadku incydentu lub naruszenia bezpieczeństwa w wyniku którego uzyskano dostęp do danych osobowych użytkownika, zostały one utracone, skradzione przez nieuprawnioną osobę trzecią, Shire dołoży wszelkich ekonomicznie uzasadnionych starań by (i) powiadomić użytkownika w zakresie wymaganym przez przepisy prawa; i (ii) zidentyfikuje dane osobowe do których uzyskano dostęp/ujawniono wykorzystując przekazane nam dane kontaktowe lub za pomocą innych uzasadnionych środków.

Linki do innych stron internetowych

Ta witryna internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych. Należy pamiętać, że Shire nie kontroluje innych witryn internetowych, a niniejszej Polityki Prywatności dostępnej online nie stosuje się do innych stron internetowych. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej strony internetowej. Nie jesteśmy odpowiedzialni za, ani nie popieramy, treści zawartych w innych serwisach www. Użytkownik polegając na informacjach uzyskanych na innych stronach internetowych robi to na własne ryzyko.

Jak sie z nami skontaktować

W przypadku pytań, uwag lub wątpliwości dotyczących niniejszej polityki prywatnosci dostępnej online lub ochrony danych osobowych na tej stronie internetowej, lub prośby o usunięcie danych osobowych z naszych plików, prosimy o kontakt:

Shire Polska Sp. z o.o.
Warszawskie Centrum Finansowe
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa

Powyższa polityka została zaktualizowana 27 września 2010r.