Focus on hunter

Leczenie zespołu Huntera

Zespół Huntera dotyczy licznych narządów i układów, w tym układu nerwowego, oddechowego i mięśniowo-kostnego. Należy pamiętać, że u pacjentów z tym schorzeniem występują różnorodne objawy i dlatego wymagają podejścia interdyscyplinarnego.

Reference:

  1. Adapted from Muenzer J et al. Pediatrics 2009; 124: e1228-e1239