Focus on hunter

Objawy neurologiczne

Fenotyp z poważną postacią zespołu Huntera obejmuje znaczące upośledzenie zdolności poznawczych, opóźniony rozwój lub uwstecznienie i problemy behawioralne. Pacjenci z postacią stłumioną nie wykazują znaczących objawów neurologicznych – ocena wymaga wówczas badania wielu dziedzin funkcjonowania pacjenta z użyciem instrumentów dostosowanych do jego wieku. W miarę możliwości badania należy powtarzać co roku.

Napady padaczkowe toniczno-kloniczne są częste u pacjentów z ciężką postacią choroby i nasialją się w miarę jej rozwoju – można je kontrolować stosując monoterapię lekami przeciwdrgawkowymi

Źródła:

  1. Adapted from Muenzer J et al. Pediatrics 2009; 124: e1228-e1239