Focus on hunter

Znieczulenie ogólne

Zaburzenia anatomiczne mogą utrudniać ogólne znieczulenie pacjenta z zespołem Huntera

  • Ponieważ zabieg wiąże się z dużym ryzykiem, powinien być wykonywany tylko przez anestezjologów mających doświadczenie w pracy z pacjentami z mukopolisacharydozą lub tylko w wyspecjalizowanych ośrodkach.
  • Podobnie, ze względu na częste występowanie patologii górnych dróg oddechowych, sedację należy przeprowadzać wyłącznie w zapewniających możliwość podania znieczulenia ogólnego.

Źródła:

  1. Adapted from Muenzer J et al. Pediatrics 2009; 124: e1228-e1239