Focus on hunter

Chirurdzy-ortopedzi

  Jeżeli u pacjenta występuje rzadko spotykane połączenie dowolnych objawów z poniższej listy, należy wziąć pod uwagę zespół Huntera:1-4

  • Klifoza (Rys. 1)
  • Skolioza (Rys. 2)
  • Zespół cieśni nadgarstka
  • Dłonie szponiaste (Ryc. 3)
  • Pogrubienie rysów twarzy (Ryc. 4)

  Ryc. 1-4

  Ryciny 1 i 2 dzięki uprzejmości dr Bianci Link, Meinz, Niemcy.
  Fotografie na ryc. 3 i 4 dzięki uprzejmości dr n. med. Josepha Muenzera, Chapel Hill, NC.

  Więcej informacji na temat objawów i rozpoznawania zespołu Huntera można znaleźć w linku po lewej stronie.

  Źródła:

  1. Wraith JE. Therapy 2007; 4: 231-40.
  2. Neufeld EF, Muenzer J. The mucopolysaccharidoses. In: Scriver CR, Beaudet AL, Sly WS et al, eds. The Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease. 8th ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2001: 3421-52.
  3. Muenzer J et al. Genet Med 2006; 8: 465-73.
  4. Wraith JE et al. Eur J Paediatr 2008; 167: 267-77.