Focus on hunter

Zasoby

Dla dzieci

Prof. dr hab. n. med. Anna Tylki-Szymańska
Klinika Chorób Metabolicznych
Instytut "Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka"
Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
Tel: 22 815 70 00 (centrala), 22 815 74 90 (sekretariat kliniki)
Fax: 22 815 74 89
www.czd.pl

Zobacz w Google Maps

Dr. n. med. Zbigniew Żuber
Oddział Dzieci Starszych z Pododdziałem Neurologicznym, Reumatologicznym,
Pulmonologicznym, Rahabilitacyjnym
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika w Krakowie
ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków
Tel: 12 619 86 00 (centrala), 22 815 74 90 (sekretariat kliniki)
Fax: 12 619 86 10
www.dzieciecyszpital.pl

Zobacz w Google Maps

Dla dorosłychs

Klinika Chorób Metabolicznych
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-503 Kraków
Tel: 12 424 70 00
www.su.krakow.pl

Zobacz w Google Maps