Focus on hunter

Świat Zespołu Huntera

Strona Focus on Hunter jest źródłem informacji o zespole Huntera skierowanym do pacjentów,  ich rodzin oraz pracowników służby zdrowia. Zespół Huntera jest rzadkim schorzeniem genetycznym, które dotyka głównie mężczyzn. Zaburza ono zdolność organizmu do rozkładu mukopolisacharydoz. Zespół Huntera jest jednym ze schorzeń określanych jako lizosomalne choroby spichrzeniowe.

 

Strona ta jest skierowana tylko do obywateli Polski.

Proszę przejść do odpowiedniej sekcji:

pacjenci opiekunowie witamyPracownicy służby zdrowia Witamy

 

Informacje zawarte na tej stronie przedstawiają wiedzę dotyczącą zespołu Huntera. Nie zastępują one konsultacji z lekarzem lub innym pracownikiem służby zdrowia.

Strona Focus on Hunter jest skierowana tylko do obywateli Polski. Strona "Focus on Hunter” została stworzona przez firmę Shire Polska, działającej w ramach grupy Shire. Strona internetowa została opracowana zgodnie z branżowymi i prawnymi standardami celem dostarczenia informacji  o zespole Huntera opinii publicznej, pacjentom, ich rodzinom, a także pracownikom służby zdrowia. Firma Shire Polska dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronie były dokładne i aktualne.

Niemniej jednak, informacje zawarte na stronie internetowej nie są wyczerpujące. Źródła opublikowane, które zostały zacytowane na stronie Focus on Hunter znajdują się na odpowiednich stronach. Zwracamy uwagę, iż linki do stron zewnętrznych zostały ograniczone jedynie do tych stron internetowych, które są zgodne z wytycznymi akceptowanymi przez polski przemysł farmaceutyczny.

 

Sfinansowana przez firmę Shire Polska, działającą w ramach grupy Shire.
Shire Polska Sp. z o.o. zarejestrowana w Polsce pod numerem KRS 0000349299
ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa.