Focus on hunter

Nota prawna

Regulamin

Shire Polska Sp. z o.o. działająca w ramach grupy Shire (wraz z podmiotami partnerskimi „Shire”), z przyjemnością udostępnia Państwu poniższą stronę internetową wraz z jej treścią do celów ogólnoinformacyjnych. Proszę przeczytać uważnie poniższy regulamin korzystania z niniejszej strony internetowej. Shire dołoży wszelkich starań, aby informacje były aktualne na czas ich zamieszczania na stronie internetowej. Należy jednak pamiętać, że Shire nie może zagwarantować rzetelności informacji oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z polegania na tych informacjach. Informacje mogą zostać zmienione przez Shire w dowolnym momencie. Korzystając z tej strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na zawarty regulamin bez ograniczeń i zastrzeżeń.

Wykorzystanie materiałów i prawo własności intelektualnej

Prawa autorskie do tej strony internetowej należą do Shire. Wszelkie inne prawa autorskie są zastrzeżone. Shire upoważnia Państwa do kopiowania materiałów opublikowanych na tej stronie jedynie do celów niekomercyjnych, pod warunkiem, że każda kopia tych materiałów zawiera informacje o prawach autorskich oraz inne zastrzeżenia.

Linki do stron internetowych osób trzecich

Od czasu do czasu niniejsza stronaz internetowa może zawierać odnośniki (linki) do stron internetowych osób trzecich. Shire nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za informacje lub opinie zawarte na takich stronach internetowych. Jako że Shire nie ma kontroli nad takimi stronami internetowymi oraz ponieważ ich zawartość może ulec zmianie bez uprzedzenia Shire, obowiązkiem użytkownika jest upewnienie się, iż udostępnione informacje są prawdziwe, a oprogramowanie pobrane z takich stron internetowych jest wolne od wirusów lub jakichkolwiek innych elementów o charakterze destrukcyjnym. Shire nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, koszty lub zobowiązania poniesione w wyniku pobrania takiego materiału.

Informacje nie zastępują konsultacji z personelem medycznym

Informacje udostepnione na niniejszej stronie internetowej zostały napisane i udostępnione przez Shire. Informacje te zostały poddane przeglądowi i zostały zedytowane przez zatrudnionych przez Shire specjalistów przeszkolonych w zakresie medycyny. W celu uzyskania dalszych informacji o procesie edycji informacji udostepnionych na tej stronie internetowej prosimy o kontakt z Info-poland@shire.com Informacja ta nie powinna być uznawana za kompletną i nie powinna byc stosowana w miejsce wizyty, rozmowy telefonicznej, konsultacji lub porady Państwa lekarza lub innego pracownika służby zdrowia.Shire nie poleca samodzielnego leczenia problemów zdrowotnych. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z opieką zdrowotną proszę bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem lub innym pracownikiem służby zdrowia. Nigdy nie należy lekceważyć porady lekarza lub opóźniać jej poszukiwania z powodu czegoś, co zostało przeczytane na tej stronie internetowej.

Informacje nie muszą być dokładne, kompletne lub aktualne

Informacje dostępne na tej stronie internetowej nie są wyczerpujące. Shire dokłada należytych starań, aby umieszczać aktualne informacje, kiedy to tylko możliwe, ale nie daje żadnych gwarancji i nie przedstawia ich jako dokładne i kompletne. Informacje te są udostępniane w takiej formie w jakiej są bez jakiejkolwiek gwarancji, zarówno wyrażonej wprost lub domniemanej, łącznie ale nie ograniczając się do domniemanej gwarancji przydatności do określonych celów.

Shire nie ponosi odpowiedzialności za szkodzenia komputera powstałe w wyniku korzystania z serwisu. Shire nie udziela żadnej gwarancji, że dostęp do strony internetowej będzie możliwy w każdej chwili, nieprzerwalny lub wolny od błędów.
Shire nie gwarantuje, że strony te lub serwer na którym są udostępniane są wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów. W żadnym wypadku Shire, podmioty współpracujące lub filie, a także ich pracownicy, dyrektorzy, agenci, przedstawiciele, dostawcy informacji, licencjodawcy i ich spadkobiercy oraz cesjonariusze, nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wtórne,przykładowe, specjalne, karne lub inne szkody, nawet w sytuacji w której została poinformowana o możliwości takich szkód. Powyższe wyłaczenie może nie mieć zastosowania w systemach prawnych do tego stopnia, że nie pozwalają na wyłączenie rękojmi.

Informacje

Wszelkie dane osobowe zawarte w komunikacji elektronicznej do tej strony internetowej podlegają polityce prywatności Shire. Shire ma prawo do użytkowania lub kopiowania wszelkich innych informacji zawartych w takiej komunikacji, łącznie z wszelakimi pomysłami, wynalazkami, koncepcjami, technikami lub know-how tam zawartymi, dla dowolnych celów, włączając w to ujawnienie ich osobom trzecim i/lub rozwijanie, produkcję i/lub marketing produktów lub usług.

Polityka reklamowa

Informacje zawarte na tej stronie internetowej są sponsorowane przez Shire. Ta strona internetowa nie akceptuje ani nie zamieszcza żadnych reklam. Ta strona internetowa nie używa banerów reklamowych jako źródła dochodów.

Informacje przeznaczone jedynie dla mieszkańców Polski.

Wszystkie materiały i informacje znajdujące się na witrynie przeznaczone są jedynie dla mieszkańców Polski.

Niniejsze warunki zostały zaktualizowane 11 stycznia 2011 roku.